Trädgårdskurser, grund och fortsättning

Alla kurser hålls på Billstagården, Billstagårdsvägen 7, Själevad. Ev ändringar meddelas anmälda deltagare.

AffishTr g kurs 2017Trädgårdskurs grund 5 ggr 1050 kr. 3-5 platser kvar i Grupp 2 start ons 22/2 18.30-21.00, om gruppen blir fulltecknad. Ev tredje grupp kan välja mellan må el to kvällOm gruppen önskar kan vi starta kl 18 eller 19 istället. Val av kvällar inte fastställt, uppge om det är någon kväll måndag eller torsdag du inte kan och vilken du ev föredrar så pusslar vi ihop grupper. 10-12 deltagare/grupp. 5 gånger 2,5 timme med paus (15 studietimmar), fika ingår första gången, sedan ordnar deltagarna det.  Blir det flera grupper kan du vid förhinder tillfälligt byta grupp. Det kan bli uppehåll någon vecka ex på skolloven.  Ämnen: Lyckas med sådd av sommarblommor, grönsaker, perenner mm, Kompost, Gödsel, Lättskött trädgård, Bra växter för norr, Lyckas med odling i norr, Plantera på rätt sätt, Ogräs, Bevattning, Spartips mm. Dessutom sår vi fröer, ser på bildspel, fikar, diskuterar… Om vi har tur kanske någon fått många småplantor och kan byta eller dela med sig sista gången. KOMPENDIUM, SÅKRUKOR, JORD, OLIKA FRÖER, FRÖKATALOG MM, FIKA första gången ingår i avgiften 1050 kr. Kursdeltagarna får förtur att köpa barrotade perenner och lökar direkt från Holland, innan det säljs på BillaBlom ( gäller alla kurser). Stort sortiment.

Frökurs

Lör 1/4 (reserv 25/3) kl 10.45-15.00 5 studietimmar, max 12 pers 450 kr
Teori om frösådd, stratifiering, jord mm
30 min paus, medtag eget fika eller lunch, micro finns.
Vi sår frön.
Teori skola plantor och driva upp.
Enkelt eftermiddagsfika ingår.
Vi skolar plantor av grönsaker och blommor (planterar ut en och en i krukor). Frön, fröbok, krukor, växtpenna, jord mm ingår.
Med dig hem får du en sammanfattning, fröbok, växtpenna, dina frösådder och skolade plantor.
Ta med kartonger/lådor att ta hem dem i.Inga förkunskaper krävs.

Bästa växterna för trädgården i norr

Lör 18/3 kl 10.45-15.00 5 studietimmar max 12 pers  395 kr
Bildvisning med tips på bra perenner, rosor, buskar, häckar, träd (ej fruk t och bär)
30 min paus, medtag eget fika eller lunch. Micro finns.
Enkelt eftermiddagsfika ingår
Tillgång till många växtböcker och inspirationsböcker att bläddra i.
Om vi hinner börjar vi på en enkel skiss med en kombination av växter. Ta med blyertspenna, sudd och linjal. En fröpåse, fröbok och växtpenna samt lista med alla växter ingår. Inga förkunskaper krävs.

Designa en rabatt

Lör 25/3 kl 10.00-15.45 7 studietimmar max 8 pers 595 kr
Teori i växtkomposition med färg och form.
30 min paus, medtag eget fika eller lunch. Micro finns.
Vi gör planritning i skala med antal plantor (sett uppifrån) och elevation (sett framifrån). Om du vill gör du också ett färgschema över din rabatt från vår till höst.
Enkelt eftermiddagsfika ingår.
En sammanfattning, fröpåse, fröbok och växtpenna ingår.
Ta med blyertspenna och sudd, tunn spritpenna, linjal, ev färgpennor, mått på din rabatt (bra storlek är ca 1,5 m djup och 3-4,5 m bredd, i valfri form). Rutat och vitt skisspapper och tejp finns och tillgång till många växtböcker och inspirationsböcker att bläddra i.
Fundera gärna på vilken stil och vilka växter du tycker om. Bäst är att först gå kursen ”Bästa växterna för trädgården i norr” då vi inte hinner gå igenom så mycket växter på denna kurs. Eller om du har förkunskaper sedan förut. Grundkurs Trädgård är också bra att ha läst innan, men inte nödvändig. Du också delta utan förkunskaper, men hinner då inte lika långt under dagen.

  • PAKETPRIS: Bästa växterna för trädgården i norr och Designa en rabatt: 850 kr

Odla nyttiga frukter och bär 3 kvällar kl 18.30-21.00 9 studietimmar max 12 pers 675 kr
Bra sorter för norr, både nya och gamla, odling, användning, förökning, bildvisning, viss teori om beskärning.
Fika första träffen, fröpåse, fröbok och växtpenna, busksticklingar, samt lista med alla växter ingår.
Fortsättningskurser till denna är Beskärning av fruktträd och Skapa ditt eget äppelträd med ympning och ympa om ett gammalt, ta kontakt med kursledare 0736-372212 för mer info om de kurserna. Inga förkunskaper krävs.

Trädgårdsdesign stora kursen 5 kvällar kl 18.30-21.00 15 studietimmar, max 8 pers, 1275 kr
Trädgårdens golv, väggar och tak. Rumsbildning. Praktiska lösningar för en lättskött trädgård. Bästa växterna för norr. Teori i växtkomposition med färg och form. Vacker trädgård hela året.  Analys av din tomt utifrån begränsnigar och förutsättningar. Bildvisning. Fika första gången, kompendium, fröpåse, fröbok och växtpenna ingår.
Ta med blyertspenna och sudd, tunn spritpenna, linjal, ev färgpennor, karta i skala 1:100 på den tomt du vill designa (har du ingen tomt – hitta på en, eller bara gör olika fristående förslag). Rutat och vitt skisspapper och tejp finns samt tillgång till många växtböcker och inspirationsböcker att bläddra i. Inga förkunskaper krävs, men Grundkurs Trädgård kan vara bra.

Beskärning av fruktträd  max 12 pers, tis 4/4 och 11/4 18.30-21.00. 890 kr. Fika ingår på kvällarna. 1 helgdag i april eller maj, kl 10-12.45 praktik i deltagares trädgård eller annan. Medtag eget fika. 1 lördag i augusti kl 10-12.45 praktik i deltagares trädgård eller annan. Medtag eget fika. Snitteknik, välja bästa beskärningstid, uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, strategier för frisk och god frukt, sjukdomar mm. Inga förkunskaper krävs. Ta med bra och vass sekatör och beskärningssåg. Finns annars att köpa kvalitetsredskap av kursledaren, men beställ i förväg. Kursledare är certifierad fruktträdbeskärare med Grönt kort från RST.

Skapa ditt eget äppelträd med ympning och ympa om ett gammalt
En lördag kl 10-12.45. 6 studietimmar, max 12 pers. 650 kr. Du ympar 2 äppelträd som du får ta med hem. Vi ympar på svagväxande grundstam (rot) P 60 el B9 som ger extra härdiga små träd. Önskas vissa äppelsorter ordnar vi de ympkvistarna så långt det går. Eller ta med från en sort du gillar. Information om hur ges vid kontakt med kursledare. Fika ingår.
Mån 29 maj eller början av juni kl 18-20.30. Vi ympar om ett gammalt träd (eller fler) hos en deltagare och alla får ympkvistar att ta med hem och ympa själva. Inga förkunskaper krävs. Kursledare är certifierad fruktträdbeskärare med Grönt kort från RST

Blomsterbinderi inför påsken
Vecka 14 eller 15 dagtid eller kvällstid kl 18.15-21.  3 studietimmar. 395 kr max 10 deltagare. Bukett, arrangemang och bords dekoration i oasis. Du gör två av dem och får ta hem dina alster. Material, floristkniv och fika ingår. Enkelt fat för oasisdekoration finns, eller ta med egen låg skål. Inga förkunskaper krävs. Mer info: 0736-372212

Kursledare: Monica Söderström, trädgårdsdesigner, trädgårdsmästare, florist, certifierad fruktträdsbeskärare med Grönt Kort.

Frågor: Ring Monica 0736-372212 eller maila info@gladigront.se. Anmälan till Sensus länk HÄR , faktura skickas från Sensus. Carina Nordin, Sensus, 070-5240567. Även om en grupp är fulltecknad, startar vi fler om intresse finns. KOM IHÅG att en del fackförbund ger rabatt på avgiften!