Hjälp mot snigeleländet!

Hjälp mot sniglar

Från Bionema lottar jag nu ut Nemaslug. Läs under “Tävling” om hur du kan vara med!

Nemaslug innehåller 12 miljoner nematoder som vattnas ner i jorden där de aktivt söker upp och dödar sniglarna- effektivt biologiskt och giftfritt. En behandling ger ett bra skydd i ca 6 veckor.Nematoderna trivs i fuktig miljö och är lika effektivt även under regniga perioder. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger +5ºC.

OBS! Den här förpackningen räcker till 40kvm.