Höstgödsling hjälper växterna att klara vintern

På hösten får man inte gödsla med kväve, för då klarar växterna inte vintern, eftersom kvävet ger växtkraft, och nu är det istället dags för växterna att varva ner och förbereda sig för kylan. Däremot kan det vara bra med gödsel som innehåller fosfor och kalium. Höstgödsel är namnet för en sådan sort och säljs lite överallt i trädgårdsbutiker. Fosfor stimulerar växternas blomning inför nästa år, och kalium fungerar som glykol i växtcellerna, alltså sänker det fryspunkten. Höstgödseln ger verkan bara om det är brist på de ämnena i jorden. Inte så lätt att veta om man inte lämnat in jordprov. Jag har höstgödslat för säkerhet och då bara på vedartade växter, och valt sådana som jag är extra rädd om, exempelvis rosor och träd och buskar med härdighet på gränsen. Här i norr bör vi höstgödsla före mitten av augusti, så växterna hinner suga åt sig gödseln. Men bättre sent än aldrig…

Morden Centennial kanadensisk härdig ros

Den kanadensiska rosen ´Morden Centennial´, zon 5-6, är en av de växter som fått höstgödsel. Första åren pysslar jag även med härdiga rosor tills de rotat ut sig ordentligt. En hög med sand som skydd för vintern ska den också få längre fram i höst.