Odla tomater inomhus

Några krukor med ampeltomater har fått flytta in. Jag har tänkt att de ska ge tomater ända fram till jul, och det ska gå, bara de får ljus vatten och näring. Ljuset ordnas lätt en en vanlig lysrörsarmatur som får hänga i kedjor strax ovanför. Sedan planerar jag att ta sticklingar så jag har plantor för nästa år. Det finns knappast något som är lättare att rota.

Tomatsorten heter Pendulina orange och är väldigt tidig. Därför gick den bra utomhus fast sommaren var kall och solfattig. Och gulligare småtomater har jag aldrig sett!  I min gamla kopparhink blir plantan till och med en prydnad. Jag har också tagit vara på frön, lika enkelt det också, egna frön gror oftast bäst.

Pendulina orange (1)