Årets trädgårdsbok 2016 på min läslista

Vinnaren var två böcker, som du kanske vet. Trots att de var för sig är som tegelstenar, behövs bägge för att det ska bli komplett. Det är Träd i urbana landskap jag pratar om. Jag har börjat läsa och fortsätter så, rätt länge till, kan jag säga. Avsnittet om ljus och skugga och höga/låga temperaturer gillade jag då det förklarade mycket om trädens möjlighet att överleva i vårt kalla klimat. Och jag hittade fort kapitlet om rönnar i andra delen Stadsträdslexikon. Där får varje släkte först en presentation med plantering, skötsel och rätt läge – jag känner väl igen att rönnar förr ympades på en för svag grundstam (rot) så de kan riskera att välta. Min älskade ullungrönn (bild längst ner) är tyvärr en av dem, så vi har måsta stötta upp den. Och att det är viktigt med vattning vid etablering vet jag mycket väl, för på mitt förra jobb dog en nyplanterad ullungrönn under semestern då det blev slarvat med vattningen. Med en sådan här bok kan många problem undvikas. Bland de 1000 olika presenterade träden hittar vi lämpliga val för alla trädgårdar, stora som små, i stad och på landet, och för olika klimat. Bäst tycker jag beskrivningen i början av varje art är. Man får en bra vägledning för de rätta växtbetingelserna. Trots att det ibland kommer en del fackuttryck tror jag att även de intresserade hobbyodlarna kan få stort utbyte. Böckerna är skrivna som studentlitteratur, därav omfånget, men innehåller så mycket som vi vanliga trädgårdsägare har nytta av.

Årets trädgårdsbok 2016 är två böcker

Dessa böcker är inget man sträckläser, men ett fantastiskt tillfälle att tillägna sig samlad kunskap om våra träd, även om man inte studerar till landskapsarkitekt, men är intresserad av växtrikets viktigaste varelser. För vad vore en trädgård utan träd – jo en gård. Och en platt sådan.

Snart kommer recension på en annan trädgårdsbok och då blir det även tävling om densamma, samt ett bra erbjudande för alla bloggläsare. Du hänger väl på!

Min ullungrönn, för några år sedan, nu är den stagad upp med en rejäl stolpe