Plantera ett träd, men på rätt sätt!

En trädgård utan träd är bara en… ja, just det… en gård! Har får du ett knippe viktiga råd för att lyckas att få ett träd som trivs och blir många år. Hos ett träd som inte mår bra kan man oftast hitta orsaken i marken. Speciellt i kallt klimat är det petigt med planteringen. Många är det som berättar hur de skaffar nya äppelträd allt eftersom det förra dött. Visst kan sådant hända en extremt svår vinter, men träd för rätt växtzon ska för det mesta kunna klara sig.

Vi måste vara extra noggranna med planteringen av fruktträd. Här kommer listan på fallgroparna:

Gyllenkroks Astrakan och Lobo
Gyllenkroks Astrakan och Lobo

Fallgrop 1Trädet får 50 cm djup matjord.
Ja, det kan vara bra, men om du i kompakt lerjord gräver en så djup grop blir resultatet att grubban blir fylld av vatten när det regnar. Om du dessutom har fyllt gropen med ett antal säckar torvmull (som plantjord på säck består av) som suger upp vattnet, får trädet för blött om rötterna, som behöver syre. När hösten kommer blir det minst sagt kallt om fötterna, speciellt när torven sedan fryser till en isklump. Detta är förödande för träd i kallt klimat. Dessa råd gäller om du har tung fuktighetshållande jord och lera inunder med dålig dränering. Med sandjord krävs inte samma noggrannhet, däremot behövs det mycket organiskt material för att hålla fukten. Fruktträd och många andra träd har grunda rötter, så egentligen behöver du inte gräva djupare än 1 1/2 spaddjup.

ISTÄLLET ska vi göra så här: Gräv max 3 dm djupt och 1 m brett (gräv ännu bredare om det är dålig jord i trädgården). Är botten i gropen kompakt hjälper det att trycka ner en grep runt om i gropen och rucka på grepen. Att gräva ner en slinga med dräneringsrör är också bra, men jobbigare att genomföra. Förbättra den befintliga jorden med organiskt material som kompost och brunnen (gammal) stallgödsel. Alternativt köper du komposterad kogödsel på säck och barkmull som är finfördelad bark. Lägg på 5-10 cm av vardera jordförbättringsmedlen och blanda om. Även grovt grus (inte sandlådesand) kan blandas i, både plommon och körsbär gillar grusig, luftig jord. Lägg 2-2,5 dm liknande jordblandning, ovanför marknivå, i en 1,5 – 2 m stor rundel, så att det bildas en platt kulle att plantera trädet på. Grästorven du grävt bort går att lägga som en krans längst ut i rundeln där du fyller upp jord. Om torven läggs upp och ner brukar det inte bli mycket ogräs. Det är bra att behålla mycket av den befintliga jorden, då trädet kan bli “lat” och vill inte skicka rötter utanför gropen om det är för stor skillnad. Om du behöver köpa jord – skaffa då riktig matjord, sådan som består av förbättrad åkerjord. Torvjord är alltid sämsta alternativet.

Fallgrop 2. Trädet planteras för djupt

Längst ner på stammen syns en böj eller knöl på trädet, där är äppelsorten sammanfogad med roten, ympad. Den knölen måste komma ovan jord. Plantera helt enkelt i samma höjd som i krukan.

Fallgrop 3.  För lite vattning – eller för ofta

Gräv en liten vallgrav av jorden längst ut på rundeln trädet så att det går att hälla hinkvis med vatten i gropen. Vid planteringen och sedan en gång i veckan bör det vattnas med 30-100 l beroende på storlek. Gå inte och småskvätta ofta med vattenkannan, då drar sig rötterna uppåt och blir torkkänsliga. En blöt jord är också kall och då rotar sig trädet långsammare. Bättre är att vattna sällan, men så mycket, att även omgivande jord blir blöt och kan vara en vattenreserv tills nästa vattningstillfälle. Att duscha trädet med vattenslangen kan man däremot göra ofta. Om det regnar 30 mm regn på en vecka motsvarar det 30 l vatten/m2. Om jorden är blöt, som på våren ska du bara vattna vid planteringen och när det blir varmare är det dags att börja vattna. Är du osäker om det är nog fuktigt i jorden, ta då en liten spade och gräv, så kan du kolla om det är fuktigt på djupet (på hösten behövs oftast bara vattning vid planteringen).

Fallgrop 4.  Planteringsplats

Trädet får inte planteras på samma ställe som ett liknande har ståt. Där det vuxit körsbär eller plommon kan du inte plantera någon av dem och vice versa med äpple och päron (nya rön säger att man inte ens kan växla så, utan bör hitta en helt ny plats eller byta ut jorden). Plantera på ett varmt och soligt läge om det är fruktträd eller bärbuskar.

Buskkörsbär Berit
Buskkörsbär Berit

Fallgrop 5. Stödet

Stödkäppen ska sättas på den sida av stammen som är mot vindriktningen. Bind med ett material som andas, t ex juteband. Käppen får inte gå upp i grenarna, då kan de skavas vid blåst. Kapa käppen strax under nedersta grenen. Skada inte rötterna när käppen slås ner. Större träd kan behöva 3 kraftigare käppar, men till mindre fruktträd brukar jag använda ett krattskaft. Ta bort stödet efter några år så att trädet inte blir “lat”. Att ha ännu kortare käppar än jag sagt ovan, lär stimulera trädet till att rota sig fortare , när kronan får vaja för vinden.

Fallgrop 6. Gräs runt trädet 

Låt inte gräset växa in mot trädstammen. Gräset tar för sig av näring och vatten, tänk bara på hur många meter gräset växer per sommar! Istället för att rensa och hålla öppen jord brukar jag plantera marktäckande växter. HÄR kan du läsa mer om en sådan.

Fallgrop 7. Beskärning

Tänk på att fruktträdet du köper är ett halvfabrikat. Det är oftast bara några år och behöver uppbyggnadsbeskärning för att bli starkt och långlivat. Anlita någon kunnig första åren. En lista på beskärare med Grönt Kort finns HÄR. 

(Till vintern måste du komma ihåg att sätta på gnagskydd, för sorkar tycker äppelstammar är en delikatess. Sommartid ska gnagskyddet tas av.)

Hörde om en person som skulle sätta på gnagskyddet och råkade sätta det på stödkäppen istället för trädet. Lite disträ just då skulle jag tro…Sorken gnagde den vintern förstås, fast stödkäppen fick ju vara i fred, ha, ha!