Varför man borde plantera 6 träd per månad. Faktiskt 1 hittills har det blivit irl i januari.

För att kompensera koldioxidutsläppet borde var och en plantera 6! träd per månad. Så mycket behövs för utsläppen på 6 ton koldioxid som varje människa i genomsnitt genererar per år. Just idag uppmärksammas ”World Environmental Education Day” som FN startade 1975. Målet är att lyfta hur viktigt det är att se miljöutbildning som en vetenskaplig disciplin och motivera till att åtgärda de problem som finns. I samband med det vill Tree-Nation , som driver plantageprojekt i många länder, lyfta fram vikten av att plantera träd. Ett enda träd kan binda upp till 250 kilo koldioxid under sin livstid. Informationen ovan och bilder har jag hämtat från deras sida.

Trädplantering kan man även stödja genom flera andra organisationer. Som födelsedagspresent köpte vi 10 träd hos Vi-skogen åt en jubilar som bara önskade sig det. De kommer att planteras i östra Afrika och hjälper också människorna ur fattigdom. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Även genom Hoppets Stjärna kan man plantera träd. Det fick vi i present av vänner som gett en gåva så att flera fruktträd skulle planteras på skolgårdar i bl a Kenya. Så fin present att få!

trädplantering för miljön och bekämpa fattigdom

Sedan kan man plantera träd här hemma också. Även här i Sverige gör de nytta. Faktiskt planterade jag ett äppelträd hos sonen i Halland tidigare i veckan. Där i zon 1 går det bra att gräva nu. Det var lätt att ta med en spöplanta i bilen av de träd jag ympade förra våren. Sorten Mio på grundstam P60 blev det. Torde kunna klara sig här också eftersom grundstammen är så härdig. De populära ympningskurserna blir av även i år. Kommer info under fliken Trädgårds-och floristkurser.

Att plantera ett träd är att tro på framtiden. Luther lär har sagt på sin tid: “Om jorden skulle gå under imorgon planterar jag mitt äppelträd idag”. Det är väl framtidshopp! Han var före sin tid, Luther. Inte visste han att vi idag planterar träd just för att världen INTE ska gå under!

Plantera ett träd, men på rätt sätt!

En trädgård utan träd är bara en… ja, just det… en gård! Har får du ett knippe viktiga råd för att lyckas och få ett träd som trivs och blir många år. Speciellt i kallt klimat är det petigt med planteringen. Hos ett träd som inte mår bra kan man oftast hitta orsaken i marken. Många är det som berättar hur de skaffar nya äppelträd allt eftersom det förra dött. Visst kan sådant hända en extremt svår vinter, men träd för rätt växtzon ska för det mesta kunna klara sig.

Vi måste vara extra noggranna med planteringen av fruktträd. Här kommer listan på fallgroparna:

Gyllenkroks Astrakan och Lobo
Gyllenkroks Astrakan och Lobo

Fallgrop 1Trädet får 50 cm djup matjord.
Ja, det är rätt, men om du i kompakt lerjord gräver en så djup grop blir resultatet att grubban blir fylld av vatten när det regnar. Om du dessutom har fyllt gropen med ett antal säckar torvmull (som plantjord på säck består av) som suger upp vattnet, får trädet för blött om rötterna, som behöver syre. När hösten kommer blir det minst sagt kallt om fötterna, speciellt när torven sedan fryser till en isklump. Detta är förödande för träd i kallt klimat. Dessa råd gäller om du har tung fuktighetshållande jord och lera inunder med dålig dränering. Med sandjord krävs inte samma noggrannhet, däremot behövs det mycket organiskt material för att hålla fukten.

ISTÄLLET ska vi göra så här: Gräv max 3 dm djupt och 1 m brett (gräv ännu bredare om det är dålig jord i trädgården). Är botten i gropen kompakt hjälper det att trycka ner en grep runt om i gropen och rucka på grepen. Att gräva ner en slinga med dräneringsrör är också bra, men lite jobbigare att genomföra. Förbättra den befintliga jorden med organiskt material som kompost och brunnen (gammal) stallgödsel. Alternativt köper du komposterad kogödsel på säck och barkmull som är finfördelad bark. Lägg på 5-10 cm av vardera jordförbättringsmedlen och blanda om. Även grovt grus (inte sandlådesand) kan blandas i, både plommon och körsbär gillar grusig, luftig jord. Lägg 2-2,5 dm liknande jordblandning, ovanför marknivå, i en 1,5 – 2 m stor rundel, så att det bildas en platt kulle att plantera trädet på. Grästorven du grävt bort går att lägga som en krans längst ut i rundeln där du fyller upp jord. Om torven läggs upp och ner brukar det inte bli mycket ogräs. Det är bra att behålla mycket av den befintliga jorden, då trädet kan bli “lat” och vill inte skicka rötter utanför gropen om det är för stor skillnad. Om du behöver köpa jord – skaffa då riktig matjord, sådan som består av förbättrad åkerjord.

Fallgrop 2. Trädet planteras för djupt

Längst ner på stammen syns en böj eller knöl på trädet, där är äppelsorten sammanfogad med roten, ympad. Den knölen måste komma ovan jord. Plantera helt enkelt i samma höjd som i krukan.

Fallgrop 3.  För lite vattning- eller för ofta

Bygg en liten vallgrav av jorden runt trädet så att det går att hälla hinkvis med vatten i gropen. Vid planteringen och sedan en gång i veckan bör det vattnas med 30-100 l beroende på storlek. Gå inte och småskvätta ofta med vattenkannan, då drar sig rötterna uppåt och blir torkkänsliga. En blöt jord är också kall och då rotar sig trädet långsammare. Bättre är att vattna sällan, men så mycket, att även omgivande jord blir blöt och kan vara en vattenreserv tills nästa vattningstillfälle. Att duscha trädet med vattenslangen kan man däremot göra ofta. Om det regnar 30 mm regn på en vecka motsvarar det 30 l vatten/m2. Om jorden är blöt, som på våren ska du bara vattna vid planteringen och när det blir varmare är det dags att börja vattna. Är du osäker om det är nog fuktigt i jorden, ta då en liten spade och gräv, så kan du kolla om det är fuktigt på djupet (på hösten behövs oftast bara vattning vid planteringen).

Fallgrop 4.  Planteringsplats

Trädet får inte planteras på samma ställe som ett liknande har stått. Där det vuxit körsbär eller plommon kan du inte plantera någon av dem och vice versa med äpple och päron (nya rön säger att man inte ens kan växla så utan bör hitta en helt ny plats eller byta ut jorden). Plantera på ett varmt och soligt läge om det är fruktträd eller bärbuskar. Undantag är svartvinbär som kan stå lite skuggigare.

Buskkörsbär Berit
Buskkörsbär Berit

Fallgrop 5. Stödet

Stödkäppen ska sättas på den sida av stammen som är mot vindriktningen. Bind med ett material som andas, t ex juteband. Käppen får inte gå upp i grenarna, då kan de skavas vid blåst. Kapa käppen strax under nedersta grenen. Skada inte rötterna när käppen slås ner. Större träd kan behöva 3 kraftigare käppar, men till mindre fruktträd brukar jag använda ett krattskaft. Ta bort stödet efter några år så att trädet inte blir “lat”. Att ha ännu kortare käppar än jag sagt ovan, lär stimulera trädet till att rota sig fortare , när kronan får vaja för vinden.

Fallgrop 6. Gräs runt trädet 

Låt inte gräset växa in mot trädstammen. Gräset tar för sig av näring och vatten, tänk bara på hur många meter gräset växer per sommar! Istället för att rensa och hålla öppen jord brukar jag plantera marktäckande växter. HÄR kan du läsa mer om en sådan. I vår plantskola har vi många olika marktäckande växter att välja på.

(Till vintern måste du komma ihåg att sätta på gnagskydd, för sorkar tycker äppelstammar är en delikatess. Sommartid ska gnagskyddet tas av.)

Hörde om en person som skulle sätta på gnagskyddet och råkade sätta det på stödkäppen istället för trädet. Lite disträ just då skulle jag tro…Sorken gnagde den vintern förstås, fast stödkäppen fick ju vara i fred, ha, ha!