Valet är ditt- välj svenskt!

Ett val som är nog så viktigt är de beslut vi tar i matbutiken. Här går det att rösta med börsen. Det kunderna vill köpa det säljer butikerna, så enkelt är det! Vill vi ha öppna landskap med betande djur, då måste vi också köpa svenskt kött. Vill vi att skogen ska ta över vårt land – ja då kan vi köpa kött från Irland eller Brasilien.

Har du tänkt på varför svenskproducerat är dyrare? Ja, vi har höga löner, men mest beror det nog på att Sverige har världens högsta miljö- och djurskyddskrav (Tidningen Land 15/8). Till exempel rapporteras  antibiotikaresistens hos utländska grisbesättningar medan svenska grisar får minimalt med antibiotika.

Denna varma sommar har Sveriges grönsaksodlare fått jätteskördar – men vad hör jag! Jo de får kasta bort grönsakerna för att Holland m fl länder dumpar priserna och vi tittar bara på prislappen. När jag handlade sist skämdes jag när jag köpte holländska tomater. Ja det fanns väl knappast svenska i hyllan, men minst 10 olika sorter av importerade .

Tro hur mycket konstgödsel och bekämpningsmedel som använts till dessa tomater? Och hur mycket koldioxid kommer från alla frakter över hela jordklotet av sådant vi kan producera själva.

Det är dyrare med svenskt och ekologiskt som jag gärna också vill ha, så alla har kanske inte råd. När alla våra barn bodde hemma var våra marginaler mindre än nu när vi är två, men egentligen är det viktigast att barnen får det bästa. För att lösa det vill jag puffa för mer härodlat. Fler kolonilotter och att barnen får lära sig odling i skolan. Ingen dålig sysselsättning är det att odla. Man får vara ute i solljuset, man får motion och hjärnan får tagga ner. Och det är SÅ MYCKET GODARE!