Odlar inte morötter… eller jo… som snittblommor!

Något nytt ville jag prova i år, jag hade sett på en blogg att morötter ger så fina snittblommor. Nu knoppas de, så det blir spännande att se dem utslagna. Morötter tillhör flockblomstriga precis som hundkäx, kirskål och dill. Flockblomstriga växter är alltid fina i romantiska buketter, till exempel är slöjsiljan, den på bilden med de allra minsta blommorna, väldigt söt.

Ammi visnaga är fin utfyllnad i buketter
Ammi visnaga, slöjsilja, är fin utfyllnad i buketter

Jag har alltså inte sått morötter i rabatten, utan planterat morötter som jag köpt på affären. När de nu snart blommar så är det för att ge frö, men jag kommer att norpa alla blommor innan dess! Samtidigt som dem satte jag 70 vita gladiolus, som snart är kvävda i de frodiga morotsplantorna. Till ett annat år vet jag att gladiolusen bör få ett försprång med förodling inomhus, för nu tar morotsplantorna allt ljus. Nya bilder kommer när de slagit ut, eller kom och se dem på trädgårdsvisning på söndag! Info under fliken Besöksträdgård!

Morötter som snart blommar!
Morötter som snart blommar!