Slutet för körsbärsblomningen – bort med det sjuka trädet!

Vårt vackra sötkörsbärsträd ´Gårdebo´ blommar så underbart varje vår. Tusen och åter tusen vita blommor! Men nu var det dags att ta bort trädet. Det har inte gett frukt så för den skull gör det inget, men blomningen kommer vi att sakna!

gardebo-sotkorsbar

Ett stort sår på stammen efter en felaktig beskäring visar trädet fått fruktträdskräfta. En gren sågades bort för många år sedan och snittet gjordes stamparallellt, alltså för nära. Det blir lätt för svampsjukdomar att komma in i trädets inre vilket vi ser här. Det verkar vansinnigt att ta bort ett så vackert träd, ja förutom stammen, men en orsak finns – alla andra träd!
gardebo-sotkorsbar-2

En lång olycksbådande spricka går upp efter stammen, men skadorna skulle inte dödat trädet på länge än. Om kräftsåret går runt en stam eller gren dör delen ovanför. När vi tog ner trädet idag syntes att veden inuti ännu var rätt frisk, men kräfta smittar med svampsporer via luften och då tänker jag på alla andra träd, speciellt fruktträden med många inympade sorter som jag är rädd om. Redan har det lilla äppelträdet närmast ´Gårdebo´ börjat få små kräftsår. Man måste inte vara så här drastisk, i så fall vore alla 300 fruktträden på Julita Gård borta, utan jag tänker som så att eftersom det för övrigt finns så lite kräfta i min trädgård är det inte värt att behålla trädet som ändå inte ger frukt. Jag har flera andra körsbärsträd på gång som ger fin frukt och efter några år kan jag plantera något annat fint där trädet nu står. Bara sagt, så att alla som läser detta nu inte far ut i trädgården och börjar avverka! Det finns ett medel att ta till som heter Binab, det kan skydda lite grann.

gardebo-sotkorsbar-1

När jag nyligen var på beskärningskurs vid Julita Gård såg jag massor av kräftsjuka träd. Så vill jag då inte ha det, trots att de kan leva rätt länge. Med vad orsakar då kräftan?

Felaktig beskärning som vi sett exempel på här.
Smittan kommer in i trädet via sår i barken, stora som pyttesmå.
Tung dåligt dränerad jord.
Dålig härdighet.
Smittan kan följa beskärningsredskap som måste rengöras med T-röd. Helst ligga i den i 30 minuter.
Trädet mår inte bra, växer för starkt eller för svagt.
Smittan kan finnas med från när trädet odlades upp, fast den blommar upp först senare.

Häromkring har jag inte hört talas om så mycket kräfta och när jag talade med Leif Blomqvist i Finland, varifrån vi beställer de flesta fruktträden till BillaBlom, sa han att de inte har kräfta. Det låter i alla fall betryggande. Nu är vårt fina (och fula ) körsbärsträd nertaget, så det ska bli slut på smittan. På det lilla äppelträdet ska jag ta bort de grenar som har sår. Helst skära 30 cm in från angrepppet.. En solig torr dag är bäst, då smittar inte kräftan så lätt. Allt nersågat ska eldas upp eller föras bort, så det inte fortsätter att smitta.