Kottar kvistar och boss – bra till plantering av amerikanska buskblåbär

Några bra gissningar har kommit på vad jag skulle ha alla kottar och skräp till. En brasa, blomsterarrangemang eller plantera rhododendron. Alla alternativ hade ju fungerat bra, men mitt val var amerikanska blåbärsbuskar. På trädgårdsutbildningen gjorde jag ett arbete om just dem, så nu hoppas jag att alla fakta visar sig vara rätt. Jag har valt olika sorter för pollineringen och de allra bästa för Norrland. Eftersom jag vill ha mycket bär har jag bland annat valt de höga ´Patriot´ (zon 5) och ´Nortland´ (zon 4), som ska vara väldigt goda. De blir uppåt 1,2 m höga och kan vardera ge 15 l bär som mest! Någon frågade vad det är för fel på de svenska blåbären. Inget fel, nej, men dessa bär är mer som delikatessbär, inte slösar jag bort dem på sylt och saft. De behåller också sin konsistens som frusna.

amerikanska blåbär plantering (3)

För att lyckas måste buskarna ha rätt jord. Om det finns lerjord bör den egentligen tas bort till 50 cms djup, och lerjord det har vi med besked. På platsen för plantering har vi tidigare odlat jordgubbar i sand (beskrivning på det kommer snart),  så vi blandade om den sanden med underliggande lerjord, tillsatte mycket grov rododendrontorv, det gick faktiskt åt två hela balar. Dessutom välförmultnad hästgödsel, kompost och mera sand i grovlek 0-8 mm. Ja, och så då skrapet under några barrträd i skogen (ja, vår egen skog!). Kottar, kvistar, barr, mossa, bark och bitar från en halvförmultnad stubbe och den jord som gick att skrapa ihop. Mycket organiskt material från barrväxter, helt enkelt. Även flis och spån från barrträd är bra. Både torven och skogsskrapet sänker pHvärdet, vilket är viktigt för att buskarna ska trivas. Också bra att jorden är luftig. Om man kan tillföra lite skogsjord där det vuxit blåbär följer det med mykorrhizasvampar som lever i symbios med buskarna och hjälper med att frigöra jordens näring. Kanter har vi gjort av torvblock och fyllt jordblandningen inuti, så slapp vi gräva 50 cm djup. Det kan man gärna avstå från!

amerikanska blåbär plantering (2)

En snabbvariant är att köpa färdigblandad rododendronjord på säck, men det är ett dyrare alternativ och inte tillräckligt grov struktur. I så fall tycker jag att det behöver blandas i grov sand (behövs speciellt i landets kalla delar) och gärna lite skogskrap. Nedfallna torra kvistar och kottar får alla plocka i skogen.

Buskarna har jag planterat med 100 cm mellanrum, låga sorter kan stå lite tätare. Barrträdsflis runt om håller bort ogräs och håller ner pHvärdet. Gödsling och vattning behandlas i inlägg länge fram.